Published on 17 Aug 2016 | 7 months ago

Truyện Ngắn - Yêu Thương Ngọt Ngào - Chương 1

Tác giả: Phạm Quỳnh Anh

Giọng đọc: Như Quỳnh

Subscribe Và Like để xem nhiều video clip mới.

Đăng ký: goo.gl/4Tkilf
---------------------------
Facebook : goo.gl/7imwKk
Wedsite : blog.docvala.info

- Truyện Ngắn - Yêu Thương Ngọt Ngào - Chương 2: youtu.be/49rlpnI7XyU
- Truyện Ngắn - Yêu Thương Ngọt Ngào - Chương 3: youtu.be/74RNDFLeoZU
- Truyện Ngắn - Yêu Thương Ngọt Ngào - Chương 4: youtu.be/rSRPCpscCWI

Loading related videos...