Published on 24 Oct 2016 | 4 months ago

TDS là gì, kiểm tra nước với bút TDS

Kiểm tra nguồn nước với bút đo TDS cho máy lọc nước RO, NaNo:
www.angiaphat.com/2016/10/tds-la-gi-cac-thong-so-cua-tds-noi-len.html

Website: www.angiaphat.com
FB: goo.gl/vcAQ4f

Loading related videos...