Published on 21 Sep 2016 | 8 months ago

So với các con dấu xoay lật của TQ, Đài Loan thì con dấu Xstamper mắc gấp 1.5 lần,
Tuy nhiên nếu tính toán kỹ thì con dấu này có rất nhiều mực 5000-6000 lần đóng mới thêm lại, ngoài ra mực thêm cũng rẻ và không lem nhòe khi thấm nước

Con dấu TQ, Đài Loan... thì đóng được 1000 lần là maximum, phải thêm lại mực, rất dơ và không nét

ngoài ra mực con dấu TQ, Đài Loan... bị lem nhòe khi thấm nước

Các bạn đặt con dấu Xstamper tại website sau nha xstamper.vn

Loading related videos...