3,462,609 views 257 on YTPak
1,148 585

Published on 27 Oct 2009 | over 7 years ago

กว่าจะได้กำเนินลูกช้างสัก 1 ตัวยากเพียงใดช้างเอเซียเพศผู้เราเรียกว่าช้างพลายมีงาช้างเพศเ มียไม่มีงา (เคี้ยว) มีขแต่นาย (งาขนาดเล็ก) เรียกช้างพังช้างเพศผู้ไม่มีงาเรียกช้างสีดอนำหน้าชื่อ (ชื่อช้างจะตั้งให้คล้ายชื่อคน) ช้างจะผสมพันธ์กันได้อายุประมาณ 15 ปีขึ้นไปและต้องมีความสมบูรณ์ทางเพศของทั้งสองเพศจึงจะให้กำเนิ ดได้ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานั้นสถิติบอกว่าช้างไทยจะสูญพันธ์แน่นอนด้วยอัตรากา รเกิดและอัตราการตายไม่สัมพันธ์กันปีพ.ศ. 2,542 นายลายทองเหรียญมีพันธ์ได้จัดให้มีการแต่งงานช้างคัดเลือกสายพั นธ์ช้างไทยที่พ่อพันธ์มีคชลักษณ์ (ลักษณะที่ดีของช้าง) เพื่อให้ได้ลูกช้างที่มีความสวยงามและนิสัยดีจัดงานสืบสานสายพั นธ์ช้างไทยด้วยการแต่งงานในวันวาเลนไทร์เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลก มีสำนักข่าวทั่วโลกมาทำงานเป็นการจุดประกายให้กับคนไทยและชาวโล กได้เห็นถึงการอนุรักษ์ช้างอย่างจริงจังและเป็นไปเชิงปฎิบัติที ่ยังคงไว้ซึ่งการสืบพันธ์ช้างตามธรรมชาติและไม่สูญพันธ์แน่นอนแ ละมีสายพันธ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้แม่ช้ างที่หลังผสมพันธ์แล้วตั้งท้อง 20-22 เดือนให้กำเนิดลูกช้างที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวงกว่า 40 เชือกแล้ว
www.changdee.com
นันต์เพนียดช้างหลวง 0869013981 ... (more info) (less info)

Loading related videos...