Published on 11 Nov 2016 | 22 days ago

Top Nhân Vật Anime Nổi Tiếng Siêu Biến Thái Và Bệnh Hoạn Nhất. Các cụ ngày xưa có câu: "Nhiều tài lắm tật", thực sự là rất chuẩn trong các trường hợp bên dưới đây trong anime & manga. Phải nói, trong số những nhân vật anime này ai cũng tài giỏi xuất chúng, đánh nhau cũng lợi hại, chỉ có điều... biến thái, mê gái đến vô cùng.... Nên đôi khi cái tật này cũng gây ra nhiều vấn đề ngang trái, trớ trêu lắm...kakaka

+ Cập nhật Video mới nhất tại: goo.gl/CIh2bf
+ Bộ sưu tập One Piece, Naruto, Anime/Manga mới nhất tại: goo.gl/qtJcIe

+ Đăng ký (Subcribe) xem miễn phí kênh Khám Phá MMMA4U: goo.gl/AxfBQP để theo dõi những chuyên đề hấp dẫn nhất về Manga/Anime, Phim & những câu chuyện Thần bí...

Video có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use (www.youtube.com/yt/copyright/vi/fair-use.htm

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research...

Loading related videos...