73,035 views 108 on YTPak
173 21

Published on 10 Dec 2012 | over 4 years ago

punjabi-stage-shows.blogspot.com/


Sʜᴏᴡ Uʀs Sᴜᴘᴘᴏʀᴛ Subscribe Oᴜʀs Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ Cʜᴀɴɴᴇʟ ᴀɴᴅ Aʟsᴏ Bᴇᴄᴏᴍᴇ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ғᴀɴ ᴛʜᴀɴᴋs ❖
Lɪᴋᴇ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ⇒ www.facebook.com/AziziSaab
Sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ Hᴇʀᴇ ⇒ www.youtube.com/subscription_center
Fᴏʟʟᴏᴡ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ☺ ⇒ twitter.com/

sohail ahmed najia baig junaid saleem hasb e haal
سہیل احمد ناجیہ بیگ جنید سلیم حسب حال

Loading related videos...