Published on 10 Feb 2015 | about 1 year ago

Fatiha Aur Salam Jaiz In Islam. Ahl-e-Sunnat Wal Jamat Ke Liye Baaie-Barkat Hai. Allah Aur Uske Rasool Ka Qurb Hasil Hota Hai.

Loading related videos...