347,483 views 272 on YTPak
954 64

Published on 13 Mar 2009 | over 7 years ago

PLZ LEAVE UR COMMENTS
ਬੇਨਤੀ ! ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਯਾਰੇਓ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਵਿਡੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂ ਜਿੰਦਾ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹਨ , ਇਸ ਤੋਹ ਵਗੈਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੋਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .

Loading related videos...