Published on 23 Jul 2013 | over 3 years ago

شبخند -
برنامه ۲۷۲ -
ملنگ‌شاه انتظار از کمیدین‌های افغانستان در برنامه کمیدی شبخند تلویزیون1 ، با آصف جلالی یکجا شده و تمثیل های جالب و فکاهه‌های جذاب را برای شما علاقمندان تهیه کرده و سبب خوشی و خنده شما می شوند.

Loading related videos...