8,727 views 146 on YTPak
33 1

Published on 28 Jun 2015 | about 1 year ago

Lớp tập khí công chữa bệnh.
Nhà thờ Bélanger (Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam)
1410 Bélanger, Montreal
Chủ nhật mỗi tuần từ 13:30-16:30 ĐT. liên lạc : Anh Thành 438 879 6109
-----

Xem tài liệu : Vị trí và công dụng của huyệt trong link này :
Quy Kinh Chẩn Pháp :
drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0SVFxaWFHWGlMTkE/view

Tài liệu về huyệt :
khicongydaotailieu.blogspot.ca/2010/11/sach-huyet.html

Loading related videos...
(function(){ var spoutjs=document.createElement('script'),firstjs=document.getElementsByTagName('script')[0]; spoutjs.async=1; spoutjs.src='//cdn.spoutable.com/0f93c30c-199b-4e71-90dc-dbb5de72cee5/spoutable.js'; firstjs.parentNode.insertBefore(spoutjs,firstjs) })(); */ ?>