1,642,520 views 123 on YTPak
3,005 703

Published on 01 Jul 2016 | 5 months ago

Real Age of Tarak Mehta Ka Oolta Chashma Actors 30 June 2016
Jethalal Gada : Dilip Joshi
Champaklal Gada : Amit Bhatt
Daya Jethalal Gada : Disha Vakani
Tapu : Bhavya Gandhi
Tarak Mehta : Sailesh Lodha
Anjali Tarak Mehta : Neha Mehta
Atmaram Tukaram Bhide : Mandar Chandwadkar
Madhavi Bhide : Sonalika Joshi
Sonu Bhide : nidhi bhanushali
Krishnan Subramaniam Iyer : Tanuj Mahashabde
Babita Iyer : Moonmoon Dutta
Popatlal : Shyam Pathak

taarak Mehta Ka ooltah chashmah 24nd june 2016
taarak mehta ka ooltah chashmah 24 june 2016
taarak mehta 24nd june 2016
taarak mehta 24 june 2016
taarak mehta ka ooltah chashmah episode 1964


Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1975 - 7th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1977 - 11th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1977 - 11th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1978 - 12th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1977 9th July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1979 - 13th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1979 13th July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1980 - 14th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1980 14th July, 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1980 - 14th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1980 14th July, 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1983 - 18th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1983 18th July, 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1985 - 21th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1985 21 July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1986- 22th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1986 22 July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1988 - 26th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1988 26 July 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1989 - 27th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1989 27 July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1991 - 29th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1991 29 July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1993 - 2th July, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1993 2 July 2016

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 1996 - 5th August, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 1996 5 August 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 2004 - 17th August, 2016
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episode 2004 17 August 2016, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 2027 - 16th September, 2016, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - तारक मेहता - Episode 2031 - 22th September, 2016,

Loading related videos...