Published on 22 Oct 2016 | 3 months ago

คิดว่าหมิ่นในหลวงอยู่ต่างประเทศ ใครจะทำอะไรมันไม่ได้ เจอรวมกลุ่ม บุกล่าอีวันเพ็ญถึงที่ ไปถึงหน้าห้องแทบกราบขอชีวิต สงสัยเป็นลมตายคาห้องไปแล้ว

Loading related videos...