572,884 views 489 on YTPak
671 337

Published on 13 Sep 2014 | over 2 years ago

این است دستاورد های معنوی پس از دوران جنگ
متاسفم که جامعه ی ما تا این حد بیمار است ، جامعه ی تعداد زیادی از مردانش فقط از کمر به پایین فکر می کنند.
اعدام حق این پدر حیوان صفت است، اما این وظیفه ی دولت است که از نظر روحی و روانی مردم جامعه را آسیب شناسی کند.

Loading related videos...