3,025,354 views 476 on YTPak
1,111 685

Published on 06 Jun 2012 | over 4 years ago

بی ناموسی, اوج رذالت, و رذالت انسان... درد نگفته ای
زور گيری و تجاوز به يک زن/ آنچه مسلم است اینکه نمیشود در جامعه مسموم نفس کشید و مسموم نشد. نمیشود/رذالت عليه زنان در.../تجاوز به دختران/ وگسترش روش زن ستیز
به چادر زن و یك زن ... زیرا هر چه دیدیم و خواهیم دید ناشی از ستم و خیانت و رذالت مشتی پرعقده و ...باید در مورد حقوق زنان کارهای بسیار بیشتری انجام ...تاسف انگیزه . امیدوارم هر چه زودترشود و جلوی این ناهنجاریهای اجتماعی وحشتناک گرفته شود /Zarifi D.
/?/

Loading related videos...