6,490,288 views 271 on YTPak
2,942 1,524

Published on 06 Dec 2015 | about 1 year ago

Birbirinden ilginç ve güncel top10 videoları takip edebilmek için
Lütfen ABONE OLUNUZ.Ek Bilgiler:

Hayvanlarda cinsellik aynı tür içinde bile değişik biçimlerde gözlemlenir. Araştırmacılar hayvanlar arasında monogami, çok eşlilik, türler arası seks, nesenelerden ya da yerlerden tahrik olma, sorla yapılan seks, ölü hayvanlarla çiftleşme, eşcinsel, heteroseksüel ve biseksüel davranışlar, durumsal seksüel davranışlar ve diğer davranışları gözlemlemiştir.

Hayvan cinsel davranışı eğer üreme dürtüsü kaynaklıysa genellikle çiftleşme ile sonuçlanır. İnsan dışı memelilerin çoğunda çiftleşme östrusun sonunda yani dişinin en doğurgan olduğu dönemde gerçekleşerek başarılı döllenme şansı artmış olur. Hayvanlarda cinsellik araştırması, özellikle primat cinselliği araştırması oldukça hızlı gelişen bir araştırma alanıdır. Yalnızca insanların ve birkaç türün üreme dışında cinsel davranışlarda bulunduğu ve hayvanlarda cinselliğin yalnızca içgüdüsel olduğu ve doğru uyaranlara karşı cevap olarak görüldüğüne inanılmış olsa da günümüzde eskiden tek eşli olduğu sanılan türlerin çok eşli ya da fırsatçı olduğu; çok sayıda türün masturbasyon yaptığı ve bunu yapmak için de alet kullandıkları; birçok türün üreme amaçlı olmayan cinsel uyarılarda bulunduğu; yaklaşık 1.500 türde eşcinsel davranışlarda bulunduğu bilinmektedir.

Hayvan cinsel davranışı erkekler arasında mücadeleyi de içinde barındırır. Dişi hayvanlar yalnızca güçlü ve kendini koruyabilen erkekleri seçer. Örneğin, dövüşen iki erkek hayvandan yalnızca kazanan hayvan daha fazla çiftleşme şansı kazanır ve dolayısıyla da onun genleri bir sonraki soya geçer.

Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Bruce Bagemihl'in 1999 yılına ait makalesinde, içlerinde primatlardan bağırsak solucanlarına kadar birçok canlının yer aldığı 500'ü belgelenmiş, yaklaşık 1500 türden bahsedilmektedir. Hayvanların cinsel davranışları aynı tür içerisinde bile çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunun sebepleri, birçok türün üzerinde çalışma yapılmadığı için henüz yeteri kadar anlaşılmamıştır. Bagemihl, "hayvanlardaki cinsel çeşitliliğin - buna eşcinsellik, biseksüellik ve çoğalmaya dayanmayan cinsellik de dahil olmak üzere - bilim çevrelerinin daha önceleri kabul etmek istediğinden çok daha fazla olduğunu iddia etmektedir. Güncel araştırmalar ışığında, hayvanlar aleminin genelinde, aynı cinsiyetteki canlılar arasında birçok cinsel davranışın bulunduğunu belgelemektedir. 2009 yılında yayımlanan bir makaleye göre; aynı cinsiyetteki hayvanlar arasındaki cinsel ilişkiler hayvanlar aleminde evrensel bir olgu olduğunu ve türler arasında da yaygın bir şekilde görüldüğünü göstermiştir.

İnsan haricindeki hayvanlarda doğal bir durum olan eşcinsellik, insanlardaki eşcinselliğin de doğal olduğunu gösterdiği için tutucu, dindar ve LGBT sosyal hareketlerine karşı olan çeşitli gruplar tarafından tartışmaya açılmıştır. Bu konudaki çalışmalar aynı zamanda Ortaçağ'dan beri var olan "peccatum contra naturam" (doğaya karşı işlenen günah) - Thomas Aquinas - görüşünü de temelinden sarstı. Mantıksal ya da ahlâki akıl yürütmelerde bulunulsa da, hayvanlarda eşcinsellik geçerli bir tartışma konusu haline geldi. Bununla birlikte hayvan davranışlarının bir şeyin ahlâki olup olmadığı konusunda baz alınmasının mantıksız olduğunu iddia edenler de vardır.

Loading related videos...