17,635,647 views 1,504 on YTPak
32,925 3,316

Published on 03 Jun 2014 | over 2 years ago

Polish : Ostatnia walka z filmu Yip Man 2 (2010)

English: Last fight of the movie Ip Man 2 (2010)

Chinese : 電影葉問的最後一戰


Opis filmu ( Polish): Po zakończeniu II wojny światowej mistrz Ip Man przybywa do Hongkongu, gdzie działa kilka szkół walki. Mimo tego udaje się mu zdobyć grupę uczniów i dzięki niej mieć pieniądze na utrzymanie swojej rodziny. Po pewnym czasie musi przyjąć wyzwanie pozostałych mistrzów, by móc dalej prowadzić własną szkołę. Jedna z walk zostaje nierozstrzygnięta, a w międzyczasie władze brytyjskie Hongkongu organizują walkę, w której uczestniczy niepokonany jak dotąd bokser.(English): After the end of World War II master Ip Man arrives in Hong Kong, where there are several martial arts schools. Despite this, he manages to get a group of students and thanks to have money to support his family. After some time, must accept the challenge of other masters, to be able to continue to run their own school. One of the struggles is unresolved, and in the meantime the British authorities of Hong Kong organized a struggle in which it participates as yet undefeated boxer.

簡介 (Chinese)

簡介 (Chinese): 二戰結束後,師傅葉問來到香港,那裡有好幾個武術學校。儘管這樣,他設法得到一組學生,並感謝有資金來支持他的家人。一段時間後,必須接受其他高手的挑戰,才能夠繼續運行他們自己的學校。其中的鬥爭是沒有得到解決,在此期間香港的英國當局組織其參與迄今不敗拳手的鬥爭。

Loading related videos...